inhalaciona_anestezija

Aparat za inhalacionu anesteziju životinja-RWD Life Science

Quick Overview: Aparat za inhalacionu anesteziju životinja

Product Description

Aparat za inhalacionu anesteziju životinja- model R620

Model aparata sa pokretnim sistemom, lagan za prenos po ambulanti. Stoji na 5 lagano pokretnih točkića. Ugrađen temperaturni kompenzator obezbeđuje stabilnu koncetraciju anestetika na različitim temperaturama i brzinama protoka, raspon protoka 0,2-10L/min.

Standardna konfiguracija obuhvata:
1. Isparivač – Izofluran, Sevofluran
2. Zatvarač isparivača
3. Držač isparivača
4. 4L PM oxygen flowmeter
5. Pipeline
6. Brzi uređaj za oksigenaciju
7. CO2 absorber
8. Merač
9. Atmosferski ventil
10. Non-rebreathing circuit
11. Single-lime breathing circuit
12. Breathing bag of 1L and 2 L
13. Fixing screws
14. Gaskets and wrench

U instalaciju aparata je uključena i obuka koja obuhvata:

Teoretski deo (dva časa): opšta anestezija, premedikacija, indukcija, održavanje, oporavak, monitoring, anesteziološki rizik, protokoli opšte anestezije kod različitih patoloških stanja, analgezija, komplikacije opšte anestezije.

Praktični deo (vreme trajanja varijabilno): upoznavanje sa delovima i radom anesteziološkog aparata i monitoringa, anesteziološki pregled, premedikacija, indukcija, intubiranje, održavanje anestezije preko aparata za inhalacionu anesteziju, monitoring, oporavak, ekstubacija, rani nadzor nad hirurškim pacijentom.

CENA:na upit (vetlab@super-lab.com , 0648720137)