Refraktometer

Refraktometar za određivanje konc. IgG u kolostrumu krava

Product Description

Refraktometar za određivanje konc. IgG u kolostrumu krava

Opseg merenja 0-32 %, rezolucija 0.2 % , preciznost +/- 0.2 %

Očitavanja iznad 22% ukazuju da je koncetracija IgG preko 50 mg/ml (dobar kvalitet kolostruma).

Cena: 4.615 din. (za dodatne informacije vetlab@super-lab.com)

Cena je bez obračunatog PDV-a.