JPI detector

SISTEM ZA DIGITALNU RADIOGRAFIJU – ExamVue DR

Product Description

SISTEM ZA DIGITALNU RADIOGRAFIJU – ExamVue DR

  • Digitalni panel dimenzija 17″ x 17″
  • Tip konekcije može biti žičani i bežični
  • Scintilator CSI (caesium iodide).Scintilator je najvažniji deo detektora, koji konvertuje x-zrake u svetlost koja se dalje pretvara u digitalnu sliku.

    Prednost ovih detektora u odnosu na GOS (gadolinium oxysulfide) detektore je u višoj rezoluciji dobijene slike i manjoj dozi zračenja koja je potrebna za ekspoziciju.

  • Detaljnu specifikaciju detektora možete preuzeti OVDE!
  • Napredan softver za obradu slike sa svim neophodnim alatima, detaljnu specifikaciju možete preuzeti OVDE!
  • Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na vetlab@super-lab.com ili 064-8720-137.