sl plavi

SUPERLAB PLAVI- tečni proizvod za alkalno CIP pranje i održavanjem higijene izmuznih sistema, laktofriza, cisterne za mleko

Product Description

OBLAST PRIMENE: Ovaj proizvod se najviše primenjuje u industriji mleka za pranje i održavanje higijene u CIP sistemima, muznih sistema, laktofriza, cisterni za mleko i uopšte u svim fabrikama za proizvodnju životnih namirnica (mlekare, pivare itd). Može se upotrebiti i rastvaranjem u tvrdim vodama, pri čemu ne ostavlja nikakav talog. Takođe, ne stvara penu i ne nagriza materijal pa se koristi i u zatvorenim sistemima cevovoda i automatskim mašinama (svuda gde je potrebno i pranje i higijesnki proces).

NAČIN PRIMENE SUPERLAB PLAVI: se u mlekarama i na farmama koristi u koncentraciji od 0,4 do 1,0 % na temperaturi 50- 70°C. Vreme delovanja rastvora je 15-30 minuta. Zatim se vrši ispiranje vodom do neutralnog pH. Proizvod se dobro ispira.
Muzni sistem se tretira jedanput naizmenično sa kiselim sredstvom SUPERLAB CRVENI.
U automatskim mašinama za pranje plastičnih posuda primenjuju se koncentracije 1% na temperaturama 50- 70°C uz automatsko ispiranje vodom.
Nema posebnih preporuka za čišdenje opreme.
Nema posebnih preporuka o merama dekontaminacije. Nema posebnih preporuka o merama za zaštitu namirnica (jer je namirnica u kontaktu sa opremom tek nekoliko sati nakon tretmana).

Brošuru kompletne ponude sredstava za higijenu muže možete preuzete OVDE!

Pakovanje 25kg!

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na vetlab@super-lab.com , dejank@superlab.rs , 0648720137, 0648720175.